Quick’21 bereidt zich voor op de invoering van de algemene verordening gegevensbescherming (AVG)

Share

Vanaf 25 mei 2018 moet iedere vereniging voldoen aan de nieuwe privacyregels, die voortkomen uit de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). De AVG vervangt de huidige Wet bescherming persoonsgegeven. Dit betekent dat wij aanpassingen moeten doen in onze interne procedures, ledenadministratie en contracten met externe partijen.

Momenteel zijn wij druk bezig om inzichtelijk te maken wie binnen Quick’21 welke persoonsgegevens gebruikt en voor welk doel dit wordt gebruikt en het maken van beleid voor de AVG. Vanuit de nieuwe AVG zijn we als vereniging verplicht om dit te registreren. Daarnaast zijn er andere zaken die vanuit de AVG geregeld moeten worden zoals het opstellen van een privacy policy op onze website en aanmeldformulieren en nog veel meer.

 Om verenigingen te helpen heeft de ‘Stichting AVG verenigingen’ een stappenplan ontwikkeld welke Quick’21 gebruikt om 25 mei 2018 AVG proof te zijn. 

Reacties zijn gesloten.