COMMISSIES

Bestuur
bestuur@quick21.nl
Kor de Vries
Simone Elzinga
Stan Kleinhuis
Hilly van der Wal
Ljibbe Elzinga

06 52148980
 
Activiteiten Commissie Senioren

Geke Blauw
Nynke de Vries
Martine Schonenburg 
Petra Tjeerdsma
Harm Frietema
Oebele Herder
Rienk Jan de Boer
06 22055957
06 41415260
06 39797086
06 31387746
06 50433237
06 24632545
06 57110245
 
 
Kantine Agenda Beheer
kantinecommissie@quick21.nl
Johanna Postmus
06 29262811
 
Kantinecommissie
kantinecommissie@quick21.nl
Nynke Kielstra
Neeltsje Schonenburg
Johanna Postmus
Wimke Welling
06 57153663
06 33795714
06 29262811
06 46636802
 
Kledingcommissie
kledingcommissie@quick21.nl
Ijda Arendz
Hilly van der Wal
Sjoerdsje de Boer
 
Jeugdcommissie
(jeugdactiviteiten & ledenwerving)
jac.quick21@gmail.com
Sita Postma
Lonneke Stel
Esmee van Essen
Annemiek van der Werf
Ijda Arendz
Hilde Jelsma
06 42342285
 
Materialencommissie
Ritske Kleinhuis 
Johan Schonenburg
0512 37174
 
Scheidsrechter  contactpersoon  senioren/jeugd
Eric Riemersma
06 11263251
 
Sponsorcommissie
sponsorcommissie@quick21.nl
Mark Boonstra
Lieuwe Reitsma 
Gaatse de Vries
06 13458432 

0512 371171  /  06 12372748
 
Technische Commissie
technischecommissie@quick21.nl
Hilde Jelsma
Wierd de Groot
Kor de Vries
Grietsje Blauw
Marrit Biesma
06 13686118
06 51333675
06 23903305
06 22108984
06 11890217
 
Terreincommissie
Ritske Kleinhuis 
0512 371746 
 
Wedstrijdsecretariaat
Anita Wiersema
06 13461259
 
Redactie Korfbalblad “De Quicker”
Bestuur
 
 
Contactpersoon Selectie Quick’21/ V&V
Contactpersoon Quick’21/ V&V 3
Mathilde Bosma
Roel Schipper
06 10722927

 

Laat een reactie achter

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *