COMMISSIES

Bestuur
bestuur@quick21.nl
Simone Elzinga
Klara Kooistra
Hilly van der Wal
Gaatse de Vries
Stanneke Boonstra
Stan Kleinhuis
06-52148980
06-81236250
 
Activiteiten Commissie Senioren
sac@quick21.nl
Marit Biesma 
Gerwold Hylkema
Jan Auke Kooistra 
Ieuwe Wijmenga 
Frederik v/d Zee
06 11890217 
0512371310
06 19962146
06 23905057
06 27371722
 
Kaartcommissie
Jaap Huizinga
0512 372326
 
Kantine Agenda Beheer
 kantinecommissie@quick21.nl
Froukje Veenema
06 28123825
 
Kantinecommissie
kantinecommissie@quick21.nl
Bente Blaam
Nynke Kielstra
Jan-Auke Kooistra
Marije Kort 
Johanna Postmus
Froukje Veenema

06 57153663

06 19962146
06 38653904 
06 29262811
06 28123825 
 
Kledingcommissie
kledingcommissie@quick21.nl
Marja Riemersma
Gaatse de Vries
Thea Welling
06 13229881
06 12372748
06 23252707
 
Ledenwerf- en Jeugdactiviteitencommissie
jac.quick21@gmail.com
Sjoukje Haarsma
Anke Timmermans
Lonneke Stel
Nynke de Vries
Agnes Adema
Baukje Terpstra
0511 402636
 
Materialencommissie
Ritske Kleinhuis 
Johan Schonenburg
0512 37174
 
Scheidsrechter  contactpersoon  senioren/jeugd
 
 
 
Sponsorcommissie
sponsorcommissie@quick21.nl
Mark Boonstra
Lieuwe Reitsma 
Gaatse de Vries
06 13458432 

0512 371171  /  06 12372748
 
Technische Commissie
technischecommissie@quick21.nl
Hilde Jelsma
Hendrik de Jong
Gaatse de Vries
Frederik v/d Zee(VZ)
Jelte de Vries
Anita Wiersema
Kor de Vries
0512 777775  /  06 13686118
06 52635241
0512 371171   /  06  12372748
06 27371722
 
Terreincommissie
Ritske Kleinhuis 
Gerwold Hylkema 
Auke Kuipers
0512 371746 
0512 371310 
 
Wedstrijdsecretariaat
Anita Wiersema
06 13461259
 
Redactie Korfbalblad “De Quicker”
Bestuur
 
 
Contactpersoon
Quick’21 1 
Quick’21 2 
Frederik v/d Zee 
 
Trainer/ coach Quick 1
 
Luca Spin

 

Geef een reactie