COMMISSIES

Bestuur
bestuur@quick21.nl
Simone Elzinga
Klara Kooistra
Hilly van der Wal
Gaatse de Vries
Stanneke Boonstra
Stan Kleinhuis
06-52148980
06-81236250
 
Activiteiten Commissie Senioren
sac@quick21.nl
Marit Biesma 
Gerwold Hylkema
Jan Auke Kooistra 
Ieuwe Wijmenga 
Frederik v/d Zee
06 11890217 
0512371310
06 19962146
06 23905057
06 27371722
 
Kaartcommissie
Jaap Huizinga
0512 372326
 
Kantine Agenda Beheer
 kantinecommissie@quick21.nl
Froukje Veenema
06 28123825
 
Kantinecommissie
kantinecommissie@quick21.nl
Bente Blaam
Nynke Kielstra
Jan-Auke Kooistra
Marije Kort 
Johanna Postmus
Froukje Veenema

06 57153663

06 19962146
06 38653904 
06 29262811
06 28123825 
 
Kledingcommissie
kledingcommissie@quick21.nl
Marja Riemersma
Gaatse de Vries
Thea Welling
06 13229881
06 12372748
06 23252707
 
Ledenwerf- en Jeugdactiviteitencommissie
jac.quick21@gmail.com
Dieke Bosma 
Sjoukje Haarsma
Marja Riemersma 
Nynke de Vries
Gerdien vd Veen
0512 372129 
0511 402636 
06 13229881
06 41415260 
06 30204985
 
Materialencommissie
Ritske Kleinhuis 
Johan Schonenburg
0512 37174
 
Scheidsrechter  contactpersoon  senioren/jeugd
 
 
 
Sponsorcommissie
sponsorcommissie@quick21.nl
Mark Boonstra
Lieuwe Reitsma 
Gaatse de Vries
06 13458432 

0512 371171  /  06 12372748
 
Technische Commissie
technischecommissie@quick21.nl
Hilde Jelsma
Hendrik de Jong
Gaatse de Vries
Frederik v/d Zee(VZ)
Jelte de Vries
Anita Wiersema
Kor de Vries
0512 777775  /  06 13686118
06 52635241
0512 371171   /  06  12372748
06 27371722
 
Terreincommissie
Ritske Kleinhuis 
Gerwold Hylkema 
Auke Kuipers
0512 371746 
0512 371310 
 
Wedstrijdsecretariaat
Anita Wiersema
06 13461259
 
Redactie Korfbalblad “De Quicker”
Bestuur
 
 
Contactpersoon
Quick’21 1 
Quick’21 2 
Frederik v/d Zee 
 
Trainer/ coach Quick 1
 
Luca Spin

 

Geef een reactie