COMMISSIES

  Activiteiten Commissie Senioren
sac@quick21.nl
Marit Biesma
Gerwold Hylkema
Jan Auke Kooistra
Ieuwe Wijmenga
Frederik v/d Zee
 06 11890217
0512  371310
06 199 621 46
06 239 050 57
06 273 717 22
  Kaartcommissie Jaap Huizinga  0512 372326
  Kantine Agenda Beheer
kantinecommissie@quick21.nl
Froukje Veenema  06 28123825
  Kantinecommissie
kantinecommissie@quick21.nl
Hendrik de Jong
Klara Kooistra
Marije Kort
Johanna Postmus
Froukje Veenema
Neeltje van der Zee
06 52635241
06 81236250
06 38653904
06 29262811
06 28123825
06 12177535
Kledingcommissie
kledingcommissie@quick21.nl
Marja Riemersma
Gaatse de Vries
Thea Welling
06 13229881
06 12372748
06 23252707
  Ledenwerf- en Jeugdactiviteitencommissie
jac.quick21@gmail.com
Sipkjelien Bekkema
Dieke Bosma
Sjoukje Haarsma
Sandra Hempenius
Marja Riemersma
Jolanda Tolboom
Nynke de Vries
Gerdien vd Veen
0512 371138
0512 372129
0511 402636
06 14848455
06 13229881
06 13232727
06 41415260
06 30204985
  Materialencommissie Ritske Kleinhuis
Johan Dusseljee
Jan Tienstra
0512 371746
0512 372943
0512 371930
  Scheidsrechter  contactpersoon  senioren/jeugd    
  Sponsorcommissie
sponsorcommissie@quick21.nl
Mark Boonstra
Wytske de Haan
Luitzen Hoekstra
Lieuwe Reitsma
Martien Tolboom
Gaatse de Vries
06 13458432
06 51462306
06 23090519
-
-
0512 371171
06 12372748
  Technische Commissie
technischecommissie@quick21.nl
Hilde Jelsma
-
Hendrik de Jong
Gaatse de Vries
-

Frederik v/d Zee(VZ)
0512 371903
06 13686118
06 52635241
0512 371171
06  12372748
06 27371722
  Terreincommissie Ritske Kleinhuis
Gerwold Hylkema
Auke Kuipers
0512 371746
0512 371310
-
  Wedstrijdsecretariaat Anita Wiersema 06 13461259
  Redactie Korfbalblad “De Quicker” Bestuur  
  Contactpersoon Quick’21 1
Quick’21 2
Coach Quick 2
Frederik v/d Zee
.
Kor de Vries
       
  Trainer/ coach Quick 1   Popke Wijma

Geef een reactie