COMMISSIES

Bestuur
bestuur@quick21.nl
Gerdien van der Veen
Stan Kleinhuis
Hilly van der Wal
Ljibbe Elzinga

06 15305347
 
Activiteiten Commissie Senioren
sac@quick21.nl
Marrit Biesma 
Gerwold Hylkema
Jan Auke Kooistra 
Geke Blauw
06 11890217 
0512371310
06 19962146
 
Kaartcommissie
Jaap Huizinga
0512 372326
 
Kantine Agenda Beheer
kantinecommissie@quick21.nl
Johanna Postmus
06 29262811
 
Kantinecommissie
kantinecommissie@quick21.nl
Nynke Kielstra
Neeltsje Schonenburg
Johanna Postmus
Wimke Welling
06 57153663
06 33795714
06 29262811
06 46636802
 
Kledingcommissie
kledingcommissie@quick21.nl
Marja Riemersma
Ijda Arendz
06 13229881
 
Ledenwerf- en Jeugdactiviteitencommissie
jac.quick21@gmail.com
Sjoukje Haarsma
Anke Timmermans

Lonneke Stel
Nynke de Vries
Agnes Adema
Annemiek van der Werf
0511 402636
 
Materialencommissie
Ritske Kleinhuis 
Johan Schonenburg
0512 37174
 
Scheidsrechter  contactpersoon  senioren/jeugd
Eric Riemersma
06 11263251
 
Sponsorcommissie
sponsorcommissie@quick21.nl
Mark Boonstra
Lieuwe Reitsma 
Gaatse de Vries
06 13458432 

0512 371171  /  06 12372748
 
Technische Commissie
technischecommissie@quick21.nl
Hilde Jelsma
Hendrik de Jong
Gaatse de Vries
Frederik v/d Zee(VZ)
Jelte de Vries
Anita Wiersema
Kor de Vries
0512 777775  /  06 13686118
06 52635241
0512 371171   /  06  12372748
06 27371722
 
Terreincommissie
Ritske Kleinhuis 
0512 371746 
 
Wedstrijdsecretariaat
Anita Wiersema
06 13461259
 
Redactie Korfbalblad “De Quicker”
Bestuur
 
 
Contactpersoon Selectie Quick’21/ V&V
Contactpersoon Quick’21/ V&V 3
Mathilde Bosma
Roel Schipper
06 10722927
 
Trainer/ coach Quick’21/ V&V 1
Trainer/ coach Quick’21/ V&V 2
 
Sake Koelma
Sjoerd Pool

 

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *