Opzeggen lidmaatschap

Uiteraard hopen wij dat iedereen volgend jaar lekker blijft korfballen bij KV Quick’21. Mocht het toch zo zijn dat je besloten hebt om te stoppen, graag je aandacht voor het volgende.

Als je het lidmaatschap van KV Quick’21 wilt beëindigen of naar een andere vorm van lidmaatschap wilt overstappen dan moet je rekening houden met een aantal “spelregels”. Deze “spelregels” zijn opgesteld om tot een juiste afhandeling van de lidmaatschaps- verplichtingen en kosten te komen. De vereniging maakt een aantal afspraken met de TC, de Korfbalbond en de Gemeente om je optimaal van de korfbalsport te kunnen laten genieten en daar zijn op jaarbasis kosten aan verbonden.

Lees daarom de onderstaande punten even door voordat je actie onderneemt.

1. Het lidmaatschap moet schriftelijk worden opgezegd of gewijzigd via het wedstrijdsecretariaat. Dit kan door een mail te sturen naar Quick’21 <bestuur@quick21.nl>
2. De schriftelijke opzegging of wijziging dient vóór 1 mei bekend te zijn bij het secretariaat. Het verenigingsjaar eindigt op 30 juni van het betreffende jaar. Op deze datum moeten alle financiële verplichtingen van jou aan de vereniging zijn voldaan. Zeg je eerder op tijdens het lopende seizoen, dan moet de resterende bondscontributie nog wel worden betaald. (De KNKV bondscontributie moet altijd voor een heel jaar voldaan worden door KV Quick’21).

3. Daarnaast moet de in bruikleen gestelde clubkleding weer worden ingeleverd bij de kledingcommissie (Gaatse de Vries).

4. Ben je tijdens je lidmaatschap langdurig geblesseerd, ziek (meerdere maanden), zwanger van een kleine of wordt je tijdelijk voor je werk of studie uitgezonden, dan kun je contact opnemen met het secretariaat, de Penningmeester zal dan een nieuwe financiële afspraak met je maken.

5. Een wijziging naar een spelend lidmaatschap is altijd mogelijk, de Penningmeester zal je contributie aanpassen.

Indien je nog vragen hebt over het bovenstaande, dan kun je altijd contact opnemen met het secretariaat van de vereniging.

Reacties zijn gesloten.