KANTINEDIENST

Kantinediensten
Sta je ingepland maar kun je deze dienst niet doen? Dan graag zelf vervanging regelen, door bijv. onderling te ruilen.
Het is niet de bedoeling, de coaches van de teams die thuis spelen hiervoor te benaderen.
Wijziging wel graag doorgeven aan de kantinecommissie via kantinecommissie@quick21.nl
De coaches zorgen ervoor dat de kantine open is en dat de kassa klaar is voor gebruik. Gebruikershandleiding van de kassa en de takenlijst is aanwezig.
Dag Datum Team Kantinedienst Tijd

Reacties kunnen niet achtergelaten worden op dit moment.