Corona update!

Share

In de persconferentie van gisteren 28 september heeft het kabinet een aantal maatregelen getroffen omtrent COVID-19. Deze maatregelen gaan in op dinsdag 29 september 18:00 en worden na ongeveer 3 weken weer geevalueerd.

Een van deze maatregelen om de verspreiding van het Corono-virus tegen te gaan treft de sportverenigingen. Deze maatregel houdt in dat er geen publiek toegelaten mag worden bij sportwedstrijden en de sportkantine mag niet worden geopend. Dit betekent dat vanaf vandaag 18:00 geen publiek is toegestaan bij onze korfbalwedstrijden en de kantine gesloten is!

Er is echter wel een uitzondering op deze maatregel: Bij uitwedstrijden van jeugdleden
t/m 17 jaar vallen de benodigde chauffeurs onder teambegeleiding. Dit betekent dat ouders van de leden die de jeugd naar de wedstrijd brengt wel bij de wedstrijd mogen kijken. Uiteraard dient bij die wedstrijd wel de 1,5m-maatregel in acht te worden genomen.

Als vereniging vragen wij dan ook iedereen zich te houden aan de maatregelen!

Reacties zijn gesloten.